anthropocene

Enligt klimatsektens domedagsscenarier går världen mot en klimatkatastrof inom det närmaste decenniet pga utsläppen av koldioxid från samhället. Utsläppen måste enligt nu gällande domedag sänkas globalt före år 2030 om katastrofen skall kunna undvikas, är det budskap som predikas av klimatsektens predikanter. Man har dock rullat sin domedag med intervaller om 10 år åt gången i snart 50 år, utan att världen gått under, så budskapet börjar kännas lite skakigt.

Om det den här gången är som de säger, vad är då mest angeläget att göra. Jo, vi måste strypa alla utsläpp som bidrar till en stigande koldioxidhalt under denna tidsperiod. Vad är det då för verksamheter som står för störst utsläpp?

Den mest iögonenfallande växande källan till utsläpp av koldioxid är förbränning av biobränslen för generering av värme och el. Men det är ju ett förnyelsebart bränsle invänder någon. Ja visst förnyas det, om sådär 75 till 100 år…

View original post 909 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s