Dags att protestera mot upprustning och atomkrig.

Rune Lanestrands blogg

När USA och Ryssland nu drar sig ur det så kallade INF-avtalet, som står för Intermediate-range Nuclear Forces, ökar krigsrisken i Europa och Sverige.
Avtalet har varit en av hörnstenarna för Europas och vår säkerhet sedan Kalla kriget som låg bakom att man förhandlade fram avtalet 1987.
Avtalet, som ingicks mellan USA och dåvarande Sovjetunionen, innebar kärnvapennedrustning och att markbaserade kryssningsrobotar med räckvidder upp till 550 kilometer skulle avskaffas.
Det är viktigt att vi både som enskilda och som land protesterar mot den upprustning som nu ytterligare kan öka spänningen och risken för krig när avtalet slopas.
Upprustning och kärnvapenkrig som den legendariske fredskämpen och tidigare officeren i U.S. marinkår, Daniel Ellsberg varnar för, är den ojämförligt värsta miljöförstöring och största hot mot mänskligheten som tänkas kan. Och bör ges minst lika stor uppmärksamhet som klimatet.
Den här fredsdikten av Tage Danielsson kom för mig när jag hörde att de…

View original post 75 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s