5G-utbyggnad

corneliadahlberg

Kalle Hellberg har fått ett oseriöst svar (se tidigare inlägg från Kalle i ämnet) från ansvarig gällande 5G-utbyggnaden i Umeå, som vanligt befriat från hänsyn till kunskap, fakta när det gäller våra skatteslukare. Kalle svarar med redogörelse över sin gedigna kunskap i ämnet. För bilaga anmäl dig till Kalles sändlista på <kalle@maxicom.se>

Från: Anders Kjellander
Skickat: den 28 januari 2019 16:10
Till: Kalle Hellberg
Kopia: mats.berggren@umeaenergi.se; Hans Lindberg ; katrine.riklund@umu.se; robert.winroth@vll.se; anders.sylvan@vll.se; Peter Juneblad ; Johan Gammelgård
Ämne: SV: 5G-utbyggnad

Hej Kalle,

Tack för ditt brev.

Det är verkligen inte frågan om att Umeåbor skall utsättas för risker, vår ambition är utforska tillämpningar som ska vara till nytta för oss som bor i Umeå:

Umeå 5G och alla inblandade i projektet kommer givetvis att respektera de föreskrifter och gränsvärden för radiofrekventa elektromagnetiska fält (radiovågor) som gäller i Sverige.

vänligen

Anders Kjellander

Styrgruppsordförande

Umeå 5G

Mobil +46 (0)70 3900056

e-mail anders.kjellander@umea.se

View original post 552 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s