Läsarbidrag; Hur ser du på Sverige? – Författare Lena Holfve

Ungefär var tredje vecka utvisas någon, som har ett liv och jobb sen länge i vårt land, för absolut ingenting. Just denna kvinna ska ha tagit ut för lite semester. MEN vi ska inte glömma bort att det också publiceras likt en ständigt återkommande förödmjukelse vilket det också är, dels…

Source: Läsarbidrag; Hur ser du på Sverige? – Författare Lena Holfve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s