Sverige ska ratificera kärnvapenkonventionen för att skydda befolkningen! – Global Politics

Igår presenterade enmansutredaren ambassadör Lars-Erik Lundin resultatet av sin utredningen. Han menar att den sammanvägda bedömningen av konsekvenserna “leder till slutsatsen att Sverige varken bör tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form”. …”Lundin pekar bland annat på att den innehåller ett förbud mot avskräckningspolitik. Det innebär, enligt utredaren, negativa konsekvenser för de Natoländer som […]

Source: Sverige ska ratificera kärnvapenkonventionen för att skydda befolkningen! – Global Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s