Oron driver på emigrationen från Sverige — Författare Lena Holfve

 

Kvinnan som intervjuas nedan i Svensk Webbtelevision är i mina ögon ”typisk” så långt att hon ser ett islamiserat Sverige framför sig, våldet leder till att makarna vill skydda barnen, man vågar inte ens gå ut, folk blir överfallna då de är ute och springer. Man har inte kunnat tala om problemen ens, utan att bli…

via Oron driver på emigrationen från Sverige — Författare Lena Holfve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s