Skräp-ön i Stilla Havet är nu tre gånger större än Frankrike

Bakom kulisserna

Frankrike mäter 551 500 km2 (om man endast tar de europeiska områdena med i beräkningen). Föreställ dig den landmassan – gånger tre – och du har storleken på skräphögen som flyter omkring i Stilla Havet.

https://www.searchmagazine.se/artiklar/skr%C3%A4p-%C3%B6n-i-stilla-havet-%C3%A4r-nu-tre-g%C3%A5nger-st%C3%B6rre-%C3%A4n-frankrike_10535.htm?fbclid=IwAR0Kd00GUfxdGd1v9KSlk_Eh6GOrEyvYsUm90-sQanmj-aYKz1ztsYyda-E

Resultatet av forskningen har publicerats i Scientific Reports och visar att en yta på 1,6 miljoner km2 innehåller minst 79000 ton plast. Forskningen är genomförd både via båt och helikopter.

”Det var mycket deprimerande att se,” berättade Laurent Lebreton för The Guardian. Laurent är en oceanograf och ledde studien.

”Vi hittar saker som man undrar hur är det möjligt att de har hamnat i vattnet. Det är tydligt att det bara blir mer och mer plast i havet.”

”Vi behöver en koordinerad internationell ansträngning för att tänka över och designa om sättet vi använder plast på. Siffrorna talar för sig själva. Saker och ting blir värre och vi måste agera nu.”

Lebreton arbetar också för Ocean Cleanup, en grupp…

View original post 76 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s