JKs beslut: Regeringen ska inte utredas för grundlagsbrott

Bakom kulisserna

Trots att ett stort antal svenskar har anmält övergångsregeringens agerande i Marrakech i Marocko då expeditionsministären för Sveriges räkning skrev under det globala ramverket med oklara konsekvenser väljer nu Justitiekanslern att lämna alla dessa anmälningar utan åtgärd.

Lagen förbjuder en övergångsregering att ta politiskt kontroversiella beslut. Men trots att flera riksdagspartier – närmare bestämt  SD och M – har indikerat sitt missnöje med avtalet gick regeringen ändå vidare med att skriva under det.

I förrgår kunde Samhällsnytt som enda media rapportera om att över 1000 personer lämnat in anmälningar till Justitiekanslern. I en skriftlig kommentar till Samhällsnytt skrev JK att ett beslut i ärendet väntas inom kort. I beslutet publicerat på JKs hemsidafinns följande motivering:

”Justitiekanslern har under december 2018 tagit emot ett stort antal anmälningar som rör regeringens undertecknande av FN:s globala ramverk om migration. Regeringen omfattas inte av Justitiekanslerns tillsyn, vilket framgår av 2 § lagen (1975:1339)…

View original post 102 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s