“Gamla människor i dagens Sverige svälter ihjäl under vår likgiltighet och tystnad”

Bakom kulisserna

“Gamla människor i dagens Sverige svälter ihjäl under vår likgiltighet och tystnad”

Det är bättre att vara häst än gammal människa i Sverige. För hästar har vi en rättighetslagstiftning som är bindande. Hur långt det får vara mellan målen, hur många timmar de måste få vara ute varje dag… För våra äldre finns inget sådant. Det talas om att mellan 40 000 och 75 000 av våra gamla lider av allvarlig undernäring. Tiotusentals dör av svält varje år i Sverige. Vi har med andra ord påkostade reklamkampanjer i massmedia finansierade av hjälporganisationer som i hög grad lever på statliga bidrag för att lindra svälten i Sudan. Men samma organisationer tiger inför undernäringen av våra egna äldsta. Chris Forsne skriver idag om en humanitär stormakt som sviker dem som byggde den.

http://katerinamagasin.se/gamla-manniskor-dagens-sverige-svalter-ihjal-var-likgiltighet-och-tystnad/?fbclid=IwAR00_eoLHwducrQ-UgjOMV2ZGWfVDamk-pOIFJfblf3lf5PZhR0Ym1xxrcE

– Vi behöver en kulturrevolution i vår syn på gamla människor. Yngve Gustafson är vår mest kände geriatriker och har i åratal kämpat för att förbättra villkoren på äldreboenden och i hemtjänsten. Han har…

View original post 1,164 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s