Är gränsen nådd?

Petterssons gör Sverige lagom!

Vi ser rörelser i Europa som tvärtemot EU:s och FN:s vilja, tröttnat på den verklighet som är på väg att förändra vår del av världen och som medvetet sätter sin egen befolkning i andra hand.

Detta märks inte minst i Sverige där vi har ett skattetryck som är världsledande, men där medborgare som jobbat och betalat skatt i decennier sätts på ständiga prov.

View original post 704 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s