Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien – Global Politics

* Denna artikel är en återpublicering av en artikel från Jinge.se, inspirerad av en kommentar till en annan artikel. Newsweek rapporterade för mer än ett år sedan att “Israel stöder i hemlighet syriska rebeller som är verksamma nära de ockuperade Golan-höjderna och tillhandahåller pengar, mat, bränsle och medicinska förnödenheter, enligt “fighters” som hävdar att de […]

Source: Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien – Global Politics

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s