Ghost:/”Pappa, vad är alliansen för nåt?”

ghostalive

– Pappa, det där alliansen som de pratar om så mycket på radio och TV – vad är det för nåt egentligen?

– Jo, min gosse, det ska jag tala om. Ser du de där fyra som står i sandlådan och slår på varandra så att de blöder och samtidigt ropar “Vi håller ihop”? Det är alliansen.

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s