News Voice kanal för ryska staten! Vilkens ärenden går då MSB

Helena Palena

Tänk om man ändå vore ett Putin-Troll och fick betalt från Kreml! Halleluja!

MSB-rapport: NewsVoice är en del av den ryska infrastrukturen
En rapport som finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) påstår utan bevis att NewsVoice är “explicit pro-Kreml” och en del i de ryska påverkanskampanjerna mot Sverige.

Under måndagen presenterade ett forskarlag från Institute for Strategic Dialogue (ISD) och London School of Economics (LSE) Arena den MSB-finansierade studien “Smearing Sweden – International Influence Campaigns in the Swedish Election 2018”. Studien är författad av Chloe Colliver, Peter Momerantsev, Anne Applebaum och Jonathan Birdwell.

I studien, som handlar om utländska påverkansförsök mot det svenska valet, beskrivs alternativmediasajten NewsVoice som en propagandakanal åt den ryska staten och som en del av den ryska infrastrukturen. Läs mer!

Lars Bern reagerar på facebook:
MSB anlitar totalt inkompetenta konsulter för sina rapporter. Jag råkar väl känna den som producerar Newsvoice och någon mer…

View original post 224 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s