Sossarnas rövarekonomi — Rosa Traktorn

I samarbetet med Magnus Stenlund på Sunt Förnuft kommer här ett inlägg om: Sossarnas rövarekonomi //God läsning. Kommunal skatteutjämning: sossarnas rövarekonomi, vars främsta syfte är att dribbla bort invandringskostnaderna. I korthet: Det kommunala utjämningssystemet innebär att staten tar all skatt som förut var kommunernas egna intäkter. Därefter pytsas pengarna tillbaka enligt ett fördelningssystem som är så komplicerat att […]

via Sossarnas rövarekonomi — Rosa Traktorn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s