Burkaförbud i Danmark från och med imorgon!

Jenny Piper

Imorgon onsdag träder det nya burkaförbudet i kraft i Danmark, vilket kan medföra bötesstraff om man täcker sitt ansikte när man befinner sig på gatan, i bussar eller övriga offentliga rum.

Hur detta i praktiken skall hanteras av enskilda poliser beskrivs mer utförligt i en vägledning, som i eftermiddags offentliggjordes på Rikspolisens hemsida.

Här är åtta av de centrala punkterna

1. Polisen skall inledningsvis bedöma om ansiktet skall anses vara täckt. Det avgörande provet kan vara om det är möjligt att se och avläsa personens ansiktsuttryck eller inte.

2. Om polisen misstänker att personen är satt under negativ social kontroll, skall polisen värdera om det föreligger grund för efterforskning av det samt om personen skall erbjudas stöd och hjälp. Misstanken kan också uppstå om exempelvis personen ger uttryck för att vara tvingad eller pressad till att täcka sitt ansikte.

3. Överträdelse av förbudet skall behandlas som andra överträdelser av strafflagen…

View original post 482 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s