Sömngångaren, försvarsminister Peter Hultqvist kommenterar varför försvaret och regeringen väljer

Rune Lanestrands blogg

att låta helikoptrar stå kvar på marken och i stället ta in personal och helikoptrar från andra länder:
– I alla krissituationer så blir det oroligt. Det blir många frågor. Jag kan bara säga: Försvarsmakten använder de besättningar man har för den här typen av insats.
Samtidigt kommenterar försvarsministern regeringen vädjan till Nato att hjälpa Sverige i släckningsarbetet:
– Jag tycker det är rimligt att vi gör det, att vi försöker ta hjälp av andra. Det är så den här brandskyddsorganisationen är riggad i dag: Vi försöker hjälpa varandra i den här typen av krissituationer.
Jag undrar. Har NATO överhuvudtaget någon beredskapsstyrka för brandbekämpning? Eller är det bara en retorisk fråga i Sveriges ambitioner att smygvägen bli fullvärdig medlem i NATO.
Det ska ges NATO:s generalsekreterare och Vita Husets servila budbärare, Jens Stoltenberg, möjlighet att svara: – Ingen hjälp så länge ni inte är medlemmar i NATO.
Ett svar som…

View original post 52 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s