Läkare och Raketforskare eller ?

Petterssons gör Sverige lagom!

bokw_2

Svensk översättning:

Afrikanerna som jag ser i Italien, är Afrikas avskum och skräp.
Jag frågar mig varför Italien och andra europeiska stater tolererar att sådana personer uppehåller sig på deras nationala territorium.
Jag känner en stark känsla av ilska och skam gentemot dessa afrikaska migranter, som uppför sig som råttor, vilka angriper de europeiska städerna.

Serge Boret Bokwango – Ständig medlem av Kongos representation vid FN i Geneva (UNOG)

View original post

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s