Skrämselpropaganda fortsätter genomsyra mainstream media!

Jenny Piper

I dagens Aftonslaskan kan man dagen till ära se ett riktigt praktexempel på hur man ska skriva en debattartikel för att få den publicerad i mainstream media. Det är Emilia Molin, generalsekreterare för organisationen War Child, som i kraftfulla ordalag beskriver hur våldsamma nationalister vill smutskasta hennes flagga och tvinga henne tillbaka till spisen som på medeltiden! 😂

“De senaste veckorna har våldsamma nationalister tagit mycket plats i det offentliga rummet. Allt de står för, med sitt hat, sitt våld och sitt sätt att försöka skrämma människor till tystnad är för mig extremt osvenskt.
De säger sig representera folket. Men vilket folk? De svenskar, oavsett bakgrund, trosbekännelse, sexuell läggning eller politisk åskådning som jag träffat är varken för väpnad kamp eller etnisk rensning.
De är inte emot demokrati, tycker inte att kvinnans plats är vid spisen och hatar inte resten av världen. De vill inte att vi ska isolera oss…

View original post 437 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s