Scientismens återvändsgränder — Den nakne kejsaren

Scientism innebär att vetenskapen blir en ism och utökar sin domän till att omfatta hela tillvaron. Scientisten idoliserar vetenskapens verklighetsmodell, och hänvisar till vetenskapen som den enda källan till säker kunskap. Empirisk kunskapsinhämtning från sinnevärlden blir den enda giltiga måttstocken, och allt blir en fråga om att bekräfta eller falsifiera data från den fysiskt påtagliga […]

via Scientismens återvändsgränder — Den nakne kejsaren

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s