anthropocene

Jag skrev den 7 juni om varför vi inte kan lita på hälsomyndigheterna. Detta fenomen är tyvärr inte begränsat till dessa myndigheter utan har i vår tid blivit utmärkande för många andra av statens myndigheter. Inte att förglömma den färska skandalen i Transportstyrelsen. Det senaste exemplet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kallad MSB. Man har nyligen sänt ut en broschyr till alla hushåll i Sverige som vaggar in oss i en totalt felaktig bild av vad som hotar oss och samhället.

Den förträfflige historikern professor Dick Harrison har i dagens Svenska Dagbladet en ytterst angelägen krönika som ni alla bör läsa, inte minst mot bakgrund av MSB:s broschyr. Det som föranlett Harrison att skriva sin krönika är det ytterst varma och torra vädret i landet den senaste månaden. Han påminner oss om att vi år 1955 hade en liknande sommar, så de av er som tror det nuvarande…

View original post 993 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s