anthropocene

I ett genmäle till min krönika om hur Anders Wikman försökt påverka en bekant som ger ut ett nyhetsbrev att inte ge mig en plattform att uttrycka mina åsikter, frågar han mig Varför Du så radikalt ändrat Din syn har jag ingen förklaring till? Jag skall här försöka besvara hans fråga med detta öppna brev.

Bäste Anders Wijkman,

Eftersom du besvärar dig att så i detalj redogöra för vår tidigare vänskap så ser jag mig nödgad att som bakgrund ge min bild av mina mångåriga relationer till dig.

Det är möjligt att vi träffades när jag gjorde en föredragning för 1976 års energikommission. Föredragningen handlade inte om bioenergi utan om alkohol som drivmedel i bilar. Jag har inget starkt minne av att du var ledamot där, de enda jag kommer ihåg var Ove Rainer som var ordförande, kommunisten Per Kågesson och Birgitta Dahl som senare blev energi- och miljöminister. Men…

View original post 1,014 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s