WTF?

Nu har man nått gränsen, nu klarar man inte mer. Man insåg att man måste sätta stopp så pengarna inte rinner iväg på nåt onödigt.

Det är stopp för det gigantiska slöseriet på äldreboenden! Man siktar in sig på de stora läckorna till att börja med förstås! Nämligen gratis sötningsmedel i kaffet för de äldre.

Till tidningen Smålandsposten säger enhetschefen Eva Forsberg-Rosenlöf blir det för dyrt om alla vill ha och att anhöriga istället får köpa hädanefter.

– Vi har tidigare bjudit på suketter men vi måste dra gränsen någonstans, säger hon.

Det blir för dyrt om alla vill ha sötningsmedel i kaffet. “Vi måste dra gränsen någonstans” säger hon. Om alla verkligen vill ha sötningsmedel framgår dock inte.

Så de har dragit gränsen vid sötningsmedel till kaffet. Låter på henne som om de spenderar ett par miljoner per år på suketter. Minst. Måste vara en av de stora budgetposterna…

Asylfesten ska väl betalas på nåt sätt…

View original post 585 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s