anthropocene

Detta är en uppföljning av den artikel, jag (Anders Thorén) skrev för en tid sedan på detta forum. Så mycket händer just nu på den politiska scenen i USA, att en liten uppdatering kan vara på sin plats, speciellt sedan man kan anta att rapporteringen i svenska MSM media är sparsam. Den som inte följer alternativmedia får för lite information. Denna artikel tar vid där den förra slutade, så om ni inte läste del 1 så gör det först.

Av den information, som nu sipprar ut, blir det alltmer klart att demokraterna tillsammans med DOJ (justitiedepartementet), FBI och USAs UD (statedepartment) mer eller mindre förberedde en statskupp i USA, genom att hitta något att anklaga Trump för och på så vis få honom avlägsnad. Nedan följer återigen en sammanställning av vad som pågår och jag börjar med att titta på samma punkter som i förra artikeln, för att sedan…

View original post 1,228 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s