anthropocene

Samtidigt som klimatfrågan sjunker tillbaka inom den internationella opinionen till jumboplatsen enligt FN:s nyligen publicerade världsomfattande opinionsundersökning av prioriterade verksamhetsområden, rasar klimatdebatten vidare i Sverige. Våra MSM pumpar enträget ut nya och gamla slitna larm, trots att alla de gamla larmen från Al Gores film En Obekväm Sanning som kom 2006, visat sig vara helt felaktiga och inget av det han påstod skulle hända har inträffat. För detta falska dokument tilldelades Gore Nobels fredspris av det norska etablissemanget. Våra egna klimatlarmare Anders Wijkman, Johan Rockström, VäderPär m.fl. har likaledes haft fel i alla sina tvärsäkra förutsägelser under de senaste 20 åren.

Den stora köldknäppen i centrala Europa med hittills uppåt 50 personer som frusit ihjäl, har lockat fram både klimatalarmister och klimatskeptiker i vår debatt. Alarmisterna framhåller att kölden och all snön (ända ner till Egyptens pyramider) beror på att det är onaturligt varmt i Arktis och klimatskeptikerna menar att…

View original post 1,260 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s