EN RÖST PÅ ÅTTKLÖVERN …(I)

SasjaL

EN RÖST PÅ ÅTTKLÖVERN … (I)

… är en röst på …

    • Politik/religion förklädd som vetenskap.
      • Bl.a. det fiktiva klimathotet har inget med vetenskap att göra. Det saknas fortfarande mycket kunskap om väder, så om ‘klimat är väder över större område och längre tid‘, så borde det inte var svårt att räkna ut hur det ligger till med klimatkunskaperna hos de sk. ‘experterna’ … Bevis berörande påståendet om koldioxidens (CO2) mätbara påverkan på klimatet väntar vi fortfarande på. Att simulera något enbart i datorer med allt för få parametrar och dra långtgående slutsatser ifrån resultaten, duger inte om man inte kan visa att det stämmer överens med vad som händer i naturen. Det är politik/religion och har absolut inget med vetenskap att göra! Man har helt enkelt utgått ifrån det gamla skämtet om militären: “Om karta och verkligheten inte stämmer överens, så gäller kartan…

View original post 292 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s