Alltid lika uppfriskande med Lars Berns skarpa analyser som i en verklig demokrati borde formulerats av en politiker!!!

anthropocene

Oxfam har i dagarna kommit med en rapport om hur den ekonomiska tillväxten i världen under 2017 kom att fördelas över mänskligheten. Det visar sig att 82% gick till den redan rikaste procenten av mänskligheten – oligarkerna och deras närmaste hov. Den fattigaste halvan av jordens människor (alltså nästan 4 miljarder) fick ingenting av tillväxten och de övriga 49% fick nöja sig med 18%.

Under 2017 ökades dollarmiljardärernas förmögenhet med 6.000 miljarder kr. Under det senaste decenniet har årsinkomsterna för vanliga löntagare stigit med 2% per år medan miljardärerna ökat sina inkomster med 13% per år. Tidigare i mänsklighetens historia när klyftorna mellan rika och fattiga tillåtits växa på det här sättet, har det slutat med revolutioner och krig.

En viktig faktor som möjliggör denna accelererande snedfördelning av tillväxtens frukter är digitaliseringen av ekonomin. Vi ser tydligt hur de företag som är frukter av digitaliseringen är de som vuxit snabbast…

View original post 610 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s