FLYKTINGARNA — I otakt

De finns folk som tvingas fly i motsatt riktning, folk som flyr Sverige. De svenska flyktingarna. Den svenska flyktingen kan vara pensionären som flyr den svenska vintern, den svenska vårdkrisen. Det kan vara någon som flyr det svenska skattetrycket. Det är allvarligt, men inte i närheten av så allvarligt som att folk flyr Sverige för…

via FLYKTINGARNA — I otakt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s