Om ett öppet brev till rikspolitikerna

Till Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Annie Lööf, Jan Björklund, Ebba Busch Thor, Jonas Sjöstedt, Gustav Fridolin, Isabella Lövin. Samt för kännedom till ministrar, riksdagsledamöter, medborgare.

Det är mindre orden, men väl gärningen eller den uteblivna sådan, som avgör om någon är rasist. Ni är typiska exempel på detta.

Vi har i Sverige som en följd av er helt  omdömeslösa, planlösa och oreglerade massinvandring blivit ett land där grovt våld, mord, rån, våldtäkter, hedersvåld etc blivit vardag för svenska folket. Men också för invandrade kvinnor och flickor är livet ett helvete eftersom ni tillåter samma förtryck mot dem här som förekom i deras muslimska hemländer.

När vi påtalar detta liksom hederskulturens förtyck av invandrarkvinnor/flickor så möts vi från er sida med ord som rasist etc.

I verkligheten är det ju så att ni bemöter oss med de ord och  gärningar ni själva står för och är ett uttryck för.

Genom att ni av ren feghet inte agerar mot vare sig hedersvåld, könsstympning, barn och tvångsgifte, klädtvång, att ca 80000 invandrarungdomar inte själva får välja partner liksom ert förslag om att nuvarande religiösa muslimska skolor skall få vara kvar är ni självklart rasister.

När ni gör valet att nuvarande religiösa skolor skall få vara kvar, tar ni tydlig ställning för att människor är olika värda, men är också tydliga rasister eftersom dessa barn har annan etnicitet. Försök inte slingra er från detta faktum.

Om beslutet att nuvarande religiösa friskolor skall få vara kvar, är detta jämförbart med såväl andlig som fysisk våldtäkt på de flickor som ni därmed inte endast gör skoltiden till ett helvete för utan också accepterar att de livet ut skall vara mannen underdånig med enda uppgiften att föda barn. Kom inte och på stå att dessa barn kommer att integreras i det svenska samhället.

Sedan blir man ytterst beklämd av att se en tidigare kapten vara så feg att han inte vågar gå hela vägen och förbjuda alla religiösa skolor. Jag hoppas verkligen att Björklunds feghet inte genomsyrar den övriga officerskåren för då bör vi lägga ned Försvarsmakten.

Att Ebba Busch Thor trots sitt påstående om en befintlig och god Gud förnekar dessa barn rätten att gå i skolor där de kan integreras och behandlas som likvärdiga med pojkar kan omöjligen göra att hon hävdar människors lika värde.

Jonas Sjöstedt och hans partikamrater har nu bestämt sig att kasta ut den partimedlem – Amineh Kakabaveh – som hävdar att hedersvåldsutsatta invandrarkvinnor liksom invandrarflickor i konfessionella skolor är lika mycket värda som andra kvinnor och flickor.

Att Annie Lööf trots sitt påstående om att Sverige skulle kunna ta emot 25 miljoner invandrare begär att vi skall anse henne som tillräknelig visar på hennes verklighetsflykt. Inte några av de förutsättningar som måste föreligga för att detta skulle kunna vara möjligt kunde hon faktiskt redovisa.

Samtliga av er har ju så många gånger i ord men motsatsen i gärning  uttryckt att människor är lika värda att ingen tror er.

Ert nedlåtande och föraktfulla agerande mot dessa flickor står i starkt motsatsförhållande till inte minst Stefan Löfvens men också er övrigas närmast rövslickande och fjäskande attityd för “överklassen” och etablissemanget vid prins- och prinsess-dop-bröllop och andra tillställningar som t ex Akademin.

I de här sammanhangen visar ni tydligt er litenhet och futtighet. Såväl mognad som moralisk resning saknas. Kafka skulle kunna gjort en lysande ironisk komedi  eller fars av ert apspel.

Min långa erfarenhet med människor har lärt mig att de människor som intar denna chosighet och servila hållning till “överklassen” ofta slår mot och föraktar dem som befinner sig under dem själva i social ställning.

Ni är ett lysande exempel på detta såväl vad avser flickorna i religiösa skolor som mot alla av invandrare våldtagna svenska kvinnor, men också de förtryckta invandrarkvinnorna i förorternas parallell- klansamhällen som de könsstympade, de som tvingas till barn- och tvångsäktenskap etc.

Sammanfattningsvis kan bara konstateras att Ni som oftast använder orden rasist, främlingsfientlig mot andra är de som som i sin gärning mest ger uttryck för vad dessa ord står för.

Er s. k. humanism mot invandrare och asylsökande 2015 var ju inget annat än ett självförhärligande (hybris) för att få världen att imponeras av er “godhet”.

Lägger man till ovanstående, den fruktansvärda katastrof ni vållat svenska folket genom att ha gjort vårt land till ett av de otryggaste och brottsligaste i världen borde det vara en självklarhet att ni ställdes inför en folkdomstol och miste såväl frihet som egendom. Men var inte för säkra. Efter #Metoo kanske svenska folket reser sig mot er.

Det finns redan en rörelse på gång för de, som blivit våldtagna av invandrare för vilket ni skall ställas till ansvar. Vi är många som är beredda att kämpa tills den dag ni står inför skranket. Er litenhet som människa visar ni inte minst genom er fräckhet att inte erkänna era fruktansvärda brott mot hela svenska folket. Så gör endast riktigt förhärdade förbrytare.

En sanningsenlig beskrivning av er som individer skulle i stället för er egna påståenden om humanism komma fram till ord som känslokyla, hänsynslöshet, cynism, psykopati. För mig är det helt oförklarligt att ingen av er en enda gång gått ut till alla av invandrare våldförda svenska kvinnor och erkänt er skuld men samtidigt lovat göra ert yttersta för att de återigen skall tro på livet. Att inte detta skett visar på en närmast brutal känslolöshet.

Olle Ljungbeck, Hanåsvägen 110, 80591 Gävle

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/om-ett-oppet-brev-till-rikspolitikerna-gastinlagg/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s