#Metoo-kampanjens syften

10.11.2017 23:07 ÄktenskapBrottslighetFeminismMångkultur


https://juliacaesar.blog/2017/10/23/metoo-kampanjens-syften/

 

Det kom ett mail från en medelålders svensk man. Jag kan inte bedöma hur representativa hans åsikter är för svenska män i allmänhet, men han är definitivt inte ensam om dem. Därför återger jag hans mail här.

”Metoo-kampanjen är en del i en långsiktig och ondsint strategi.

Det handlar om två saker.

Se till att skuldbelägga vita, svenska män.

 

På så sätt flyttas fokus från gruppvåldtäkter, könsstympning, hedersförtryck och allt annat som blir en del av vardagen när vi flyttar Mellanöstern till Sverige.

Skräm upp unga svenska kvinnor.

Se till att de blir skeptiska och misstänksamma mot svenska män.

Samtidigt som Sverige har drabbats av en epidemi av grova sexuella övergrepp som begås av MENA-iter, kan Irene Sundelin förklara vad som gäller i Sverige så här i SVT 22 oktober:

Man får inte peta på en annan människa utan medgivande.”

Uppmana dem att satsa på arbete och karriär. Barn kan man vänta med tills man är 45.

På så sätt kan man hålla nativiteten på en fortsatt låg nivå hos svenskar. Så folkutbytet går ännu fortare.

De som orkestrerat det här vill göra svenska män till bögar, och nu talar jag inte bara om skällsordet ”bög”, utan den sexuella läggningen.

De har kommit en bra bit på väg.”

Det syfte som jag uppfattar som det överordnade, utöver fortsatt demonisering av den svenske mannen, är att flytta fokus från den invandrade brottsligheten som blir alltmer besvärande för regeringen, i synnerhet som den inte har några intentioner att vidta de åtgärder som skulle ge resultat. Nämligen att stoppa all utomeuropeisk invandring och starta omfattande repatriering av alla med utländsk bakgrund som har begått brott som gett fängelse som påföljd.

För att få relief på #metoo-kampanjen, läs P Jonassons undersökning av invandrare som dömts för sexualbrott.

P Jonasson är privatperson, och han har gjort undersökningen på eget initiativ som ”ett gensvar på regeringens vägran att ge BRÅ i uppdrag att ta fram officiell, aktuell statistik över invandrares brottslighet”.

Så långt har det alltså gått i Sverige att privatpersoner, ideéllt och på sin fritid, måste ta fram fakta när statliga myndigheter sviker sitt uppdrag.

”Det är skam, det är fläck på Sveriges banér, att medborgarrätt heter lögn”, för att travestera Verner von Heidenstams Medborgarsång från 1899.

Undersökningen genomfördes under maj-september 2017 och omfattar drygt 4 000 fällande domar. Gärningsmännens härkomst har kartlagts grundligt genom offentliga uppgifter.

I P Jonassons rapport framgår bland annat:

• Andelen dömda svenskar, i proportion till andra grupper, har minskat sedan 2013 och sjunkit kraftigt de senaste två åren.

• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter. Svenskar kommer först på fjärde plats, efter afghaner, irakier och somalier.

• Två av tre grova våldtäkter begås av asylsökande eller män som getts uppehållstillstånd.

• Landsgrupper med högst faktor (sannolikhet) att begå grov våldtäkt är i turordning algerier, afghaner, tunisier, marockaner och palestinier.

• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.

• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst. Var fjärde våldtäktsman som agerat i grupp är afghan.

• En majoritet av de som döms för koppleri är rumäner.

• Homovåldtäkters andel av totala våldtäkter har stigit kraftigt de senaste åren, samtidigt är gruppvåldtäkt mot män nu den vanligaste kategorin.

• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

• Adopterade män, oavsett land, begår sexualbrott i högre utsträckning än inte bara svenskar utan även icke-adopterade från samma landsgrupp.

Läs mer om undersökningen här.

Jag rekommenderar också läsning av Mats Dagerlinds krönika på Samhällsnytt, ”Mansgrisar är vi allihopa, allihopa – du med och #metoo”.

Han skriver:

”Den svenska CIS-mannen är inte förtjänt av att kollektivt demoniseras i hetskampanjer som #metoo. Tvärtom är den svenske CIS-mannen en person som kvinnor borde hylla som ett föredöme. Det är hans respektfulla kvinnosyn som gör att svenska kvinnor kan leva ett mer jämställt liv än någon annan kvinna på jorden.

Häng gärna ut de som falskflaggat sig som kvinnosakens riddare men bakom fasaden är svin – vare sig de är poliser som ’Kapten Klänning’ eller kolumnister på en stor kvällstidning.

Men dra sedan igång en ny #metoo-kampanj där ni delar med er av alla era positiva upplevelser av världens bästa man – den svenska CIS-mannen. Honom förutan skulle svenska kvinnor ha helt andra livsvillkor. I Saudiarabien, Iran och Afghanistan finns inga svenska CIS-män – svenska kvinnor kan skatta sig lyckliga som har honom.”

Ja, vi kan skatta oss lyckliga. När är svenska kvinnor redo att berätta om sin kärlek till vanliga, svenska män; ansvarsfulla, arbetsamma, hederliga, jämställda, snälla, omtänksamma, ömsinta, lojala mot sin kvinna och sina barn? Jag talar om den stora majoriteten. Undantag finns naturligtvis.

Nu när jämförelsematerial utifrån finns att tillgå i allt större mängder är vi blinda på alla ögonen om vi inte ser den svenske mannen som den fantastiska pärla han är.

Vi kvinnor ska bära honom på våra händer. Stup i kvarten ska vi krama om honom, smeka honom över kinden och tala om för honom hur mycket vi älskar honom och att han är Bäst.

För det är han.

Läs mer: http://www.bakom-kulisserna.biz/news/metoo-kampanjens-syften/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s