“Är jämställdhet en ”vit fråga”? “

Petterssons gör Sverige lagom!

Är jämställdheten en “vit fråga”, detta undrar  Soheila Fors som är en kvinnlig kurdisk författare och föreläsare, som främst föreläser om hedersvåld.

Och vidare kan man läsa i ingressen i hennes krönika från den 8/11-17 i tidningen “Världen idag” att :”Polygami reducerar kvinnor till könsobjekt, barnproducenter och hushållsarbetare. Det skriver Soheila Fors apropå uppgiften att det nu finns 300 registrerade fall av polygami i Sverige. “Gäller inte mänskliga rättigheter även för invandrarkvinnor?”.

Tillåt mig en helt vanlig samhällsengagerad svensk kvinna ha åsikter om detta spörsmål. Svaret på dina två frågor blir NEJ, av den anledning att:

View original post 1,154 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s