Isabelle blir frisk från autism med homeopati – AlmaNova

Den 28 juli röstade man igenom en ny lag i Italien som innebär att samtliga barn tvingas att vaccinera sig. Den italienska myndighetens positiva attityd till vacciner döljer vaccinernas mörka baksida. En av de svåra biverkningar som kan uppstå vid vaccination är autism. Här kan homeopati vara en räddning. I Norrköping har homeopaten Gunnar Jansson […]

Source: Isabelle blir frisk från autism med homeopati – AlmaNova

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s