Blueshift » Möt Globalisternas nya Gud

Här är en kort historia över västerlandets kristenhet, sedd som ett verktyg för samhällelig manipulation och kontroll. 30 e.k: Någonting inträffar på Levanten. En man som heter Jesus, enligt uppgif…

Source: Blueshift » Möt Globalisternas nya Gud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s