Vi (folket) måste återerövra demokratin

corneliadahlberg

Av Olle Ljungbeck

Till Regeringen, Partiledarna, Riksdagspolitiker och medborgarna.

Apropå Håkan Juholts m fl kritik mot samhällsförfallet.

Vi (folket) måste återerövra demokratin.

Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal medborgare måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig tillräckliga informationer och kunskaper, som inte är tillrättalagda förvissa syften. Demokratins institutioner – regering och riksdag samt lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar – måste vara folkviljans förlängda arm.

View original post 1,782 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s