anthropocene

I min serie i nio delar om ondskans imperium skrev jag i krönika nr 5 om dollars betydelse för geopolitiken. Om man granskar vad det angloamerikanska imperiet bygger sin globala hegemoni på, framgår tydligt dollarns helt avgörande betydelse som världens reservvaluta. För att förstå den geopolitiska utvecklingen under senare decennier, är således en insikt om dollarns roll i världsekonomin nödvändig. Flertalet krig har under senaste halvseklet startats av USA för att försvara dollarns känsliga ställning.

Min krönika är bl.a. byggd på denna artikel.

Petrodollarn

Orsaken till att dollarn spelar en så viktig roll i världsekonomin vilar i huvudsak på två fundament. Dels har USA:s dominerande roll i världsekonomin under hundra år gjort dollarn till den inofficiella reservvalutan med vilken stora delar av världshandeln sker, dels att säkerheten för dollarn, efter att president Nixon tvingades överge guldmyntfoten (att valutan kunde växlas mot guld) år 1971, är att världens oljehandel sker…

View original post 2,445 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s