En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2. | Peter Krabbe

Vi har i föregående artikel sett hur rasismens ultimata yttring – en selektiv minskning av jordens befolkning – fått fotfäste i det amerikanska etablissemanget redan för 100 år sedan och havererat …

Source: En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2. | Peter Krabbe

2 thoughts on “En förskräcklig historia – Livsmedel som vapen. Del 2. | Peter Krabbe

  1. Hela vår tillvaro är byggd på illusion och lögner! Sådana SANNINGAR som denna artikel belyser är ett resultat av dessa lögner. Vi tror att vi lever i den bästa av världar med demokrati och mänskliga rättigheter samtidigt som etablissemanget försöker med alla medel att göra oss sjuka.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s