Massinvandring, globalisering, robotisering och okontrollerad befolkningsökning kommer att leda till storkatastrof — Petterssons gör skillnad!

Ett samhälle kan klara av en stor strukturomvandling om rätta åtgärder vidtas för att mildra de negativa effekterna av förändringen. Nu står många västerländska samhällen inför fyra mycket stora strukturomvandlingar samtidigt och det är för mycket. Inget samhälle kommer att klara dessa utmaningar, speciellt när politikerna inte har vidtagit några åtgärder alls. Det kommer att […]

via Massinvandring, globalisering, robotisering och okontrollerad befolkningsökning kommer att leda till storkatastrof — Petterssons gör skillnad!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s