anthropocene

Bild David H Gorski

Min vän Gunnar Juliusson som är professor i hematologi inom stamcellscentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund, lade häromdagen ut en länk på Facebook till en färsk studie från amerikanska skolsjukvårdsetablissemangets National Cancer Institute. Studien som behandlar överlevnaden hus cancerpatienter som stått på traditionell cancerbehandling i jämförelse med patienter som valt alternativa behandlingsmetoder, är givetvis främst ett försvarstal för den etablerade skolsjukvårdens sätt att behandla cancersjuka.

Juliusson sammanfattade studien på sin Facebook-sida med att överlevnaden för 281 patienter med icke metastaserad bröst-, prostata-, lung- eller kolorektalcancer som valt alternativmedicinsk behandling jämfördes med en kontrollgrupp på 580 patienter som valt konventionell behandling (cellgiftsbehandling, strålning, kirurgi och/eller hormonbehandling). Risken att dö (sannolikt s.k. femårsöverlevnad) under uppföljningsperioden var 2,5 gånger högre för gruppen som valt alternativmedicinsk behandling jämfört med kontrollgruppen.

Jag reagerar på studiens grovt förenklade slutsatser och vill hävda att de är missvisande, vilket jag återkommer till.

Jag…

View original post 1,069 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s