anthropocene

När man analyserar Nordkoreakrisen är det viktigt att sätta in den i sitt geopolitiska sammanhang.

Västvärldens ledande maktsfär utgörs av den angloamerikanska oligarki som har ett dominerande världsekonomiskt inflytande via sin kontroll av globala banker och megaföretag. Det är denna oligarki som de facto sitter på makten i EU och i USA – the Deep State. Den här kretsen har i decennier strävat efter att etablera en ny världsordning – NWO. Makten skall föras från nationalstater till internationella överstatliga organisationer som EU, FN, WB, IMF och WTO, till banker och storföretag och till förment ideella organisationer finansierade av oligarkerna. Spåren av denna strävan hos oligarkin, att samla på sig makt, syns övertydligt i de handelsavtal typ CETA, TPP och TTIP som man försöker driva igenom. De syns även i oligarkernas iscensatta falska skräckpropaganda om kommande klimatkatastrofer, vars mål är att kunna styra världens energitillgångar och skapa en acceptans för…

View original post 910 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s