The Palme “Murder” – Cover for Elite Depravity? – henrymakow.com

Olaf Palme was Prime Minister of Sweden from 1982 until his assassination in 1986.  As a steadfast supporter of numerous third world liberation movements including Cuba and Palestine, there were many people who wanted him dead. However the key to his assassination, if there actually was one, may have been the

Source: The Palme “Murder” – Cover for Elite Depravity? – henrymakow.com

2 thoughts on “The Palme “Murder” – Cover for Elite Depravity? – henrymakow.com

  1. Det skulle vara av utomordentligt intresse att få ta del av övriga läsares synpunkter avseende dessa spektakulära teorier, vilka med tanke på den av korruption, nepotism och kamarillamentalitet genomsyrade svenska makthierarkin, ställer sig väl värda att beakta.
    Andreas.

    Liked by 1 person

  2. Absolut, Andreas! Själv har jag nått den högsta graden av cynism beträffande politisk korruption efter att ha tagit del av tillräckligt många skandaler och mörkanden som denna regering vältrat sig i likt grisarna i dyn.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s