anthropocene

Huvudartikeln i dagens SvD har rubriken Översvämningar hotar varannan kommun och är skriven av tidningens s.k. miljöreporter Jenny Stiernstedt. Hon skriver att idag märker gemene man inte mycket av klimatförändringarna i sin vardag. Men havet stiger allt fortare och ovädren blir fler. Båda av de senare påståendena är falska. Det första påståendet är riktigt, eftersom klimatet inte har förändrats, så märker inte heller gemene man några förändringar.

Antalet oväder blir inte fler vilket tidningen själv nyligen konstaterade i en artikel som inte var skriven av Stiernstedt. Ser man till statistiken från de senaste åren är trenden snarast den motsatta, antalet oväder och orkaner minskar på jorden.

Haven stiger inte allt fortare. Jorden har haft en linjärt stigande havsnivå sedan slutet av lilla istiden i mitten av 1800-talet på 2-3 mm per år. Orsaken är givetvis att jordens medeltemperatur då började återhämta sig och ett antal glaciärer började då dra…

View original post 518 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s