Vem eller vad styr DN? – inskickad till DN-Åsikt

Börje Peratt - Debatt

Dagens Nysning4

Dagens Nyheters journalistiska och yrkesetiska förfall när det gäller vetenskap och hälsofrågor, kan uppfattas som en gåta.

Möjligen finns det här ett samband med tidningsägarnas kommersiella intressen. Systertidningen Expressen är också Bonnierägd. Är det en förklaring till hur dessa båda drakar tappat mångfaldsperspektivet blivit en del av en trångsynthet som dessutom ensidigt gett sig på alternativa behandlingsmetoder.

Dagens Nyheter (DN), ägs av Bonnierkoncernen.

DN menar att målsättningen är att förvalta upplysningstraditionen, och att vara:

“Sveriges viktigaste sociala och demokratiska torg. DN ska mer än någon annan tidning spegla livets och samhällets mångfald, ge orientering, bidra till förklaring, värden och riktning samt tillhandahålla värdefulla verktyg.”

Låt oss granska DNs påstående.

I journalistikens yrkesetik slås fast att man ska “rapportera utan att ta ställning, genom att ge flera sidor av historien röst”, det DN kallar mångfald.

Hur avspeglar sig det då man, som på senare år, enbart släppt fram ett…

View original post 362 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s