HAR VÅRA HJÄRNOR SKADATS AV ALLA LÖGNER???

corneliadahlberg

Av Brage Norin

FRÅGOR OCH IDIOTSVAR

Ryssland har på kort tid blivit världens största exportör av brödsäd medan Afghanistan har blivit världens största producent av heroin.

Fråga: Varför satsar Ryssland på att odla säd i så enorm omfattning, medan Afghanistan i stället skapar världens största opiumodlingar?

View original post 516 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s