anthropocene

SEB:s fonder har publicerat en svart lista över ett fyrtiotal bolag som man inte investerar i. Det finns kanske goda skäl varför dessa bolag valts ut. Det anmärkningsvärda med listan är dock att några av företagsvärldens absolut värsta miljöbovar och oetiska företag saknas på listan.

Låt mig bara ta några flagranta exempel.

Världens ledande tillverkare av miljöförstörande växtgifter och kontroversiella GMO-grödor Monsanto och Syngenta saknas på SEB:s svarta lista. Många av företagens produkter bidrar starkt till jordförgiftning och de har i olika studier befunnits cancerogena. Så, om ni investerar i SEB:s fonder riskerar ni att bidra till finansieringen av denna ytterst kontroversiella miljöförstörande industri.

Världens ledande tillverkare av sötade läskedrycker Coca Cola och PepsiCo saknas även på SEB:s svarta lista. Kan det bero på att Jacob Wallenberg sitter i Coca-Colas styrelse? De produkter som dessa två företag säljer över hela världen, är en starkt bidragande orsak till den metabola pandemi…

View original post 244 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s