Söndra och härska

Vi har nog alla varit mer eller mindre godtrogna till statens förehavanden och dess försök att få allt de gör att verka så bra för väljarna. Problemet som jag ser det, är att misstanke om att någonting inte står rätt till successivt över tid övergår i förståelse och att de flesta befinner sig i olika stadier från förnekelse till att någonting staten gör någonsin kan vara fel ända till en fullkomlig övertygelse om att staten spelar med helt falska kort. De av oss som misstänksamt undersökt vad som sker och studerat detta över tid står i fullständig motsats till de som aldrig anat oråd utan alltid trott vad de läst i tidningar och sett i statstelevisionens hypnotiserande tvskärm.

Olika verkligheter inpräglas i oss redan från uppfostran, omgivning och utbildning via skolväsendet som fäster mer vikt vid att vi kan upprepa det vi får lära oss av de som har auktoritet att skriva ned denna i skolböcker av statens godkända undervisning. Man ber sällan de studerande om analyser som kan bidra till en större förståelse av hur makthavare har härjat genom decennier och århundraden.

Istället vill man inprägla en lydnadskultur där medborgaren skall hysa tilltro till och lyda statens alla hantlangare och dessutom tar man hjälp av Reklambyråer för att få oss att tro att de inte vill oss annat än gott.

Den yngre delen av befolkningen har inte samma kunskap om vår historia som de av oss som har levt en längre tid och som upplevt hur det varit att leva i landet under olika decennier. De tycker att det land de växer upp i är fullständigt normalt och att allt det som händer och sker bara är naturligt eftersom staten och dess politiker hela tiden via massmedia berättar om hur naturligt och rätt och riktigt  allt är som staten gör.

Staten har över tid lyckats skapa en opposition mellan äldre och yngre invånare och mellan stadsbefolkning och landsortsbefolning.
Tråkigt nog leder detta till splittring av oss alla i en tid där vi som redan undersökt det som sker och önskar meddela detta till andra ovetande personer ofta möts av misstrogna blickar och huvudskakningar för att inte tala om hånfulla tillmälen som t ex konspirationsteoretiker, ett begrepp som f ö myntades av CIA.
Makten bakom våra politiker önskar bevara sina hemligheter och har nu via politiker lyckats så split mellan delar av befolkningen, något som för övrigt är en väldigt känd taktik som kallas att söndra och härska.
Medan vi stångar våra pannor blodiga mot varandra så verkställer makten sina planer i lugn och ro.
Istället borde vi inse att vi är en del av en större maktkonspiration som spänner över många länder och försöka enas om att upprätta s k brohuvuden mellan olika länder för att ta tillvara alla våra samlade kunskaper och därefter sprida dem på ett omfattande och organiserat vis. Det är inte så att det saknas kunskap om vad staten och de politiska partierna gör eller vad globalism kontra nationalstat är eller vad stormaktspolitik består av och hur den bedrivs just nu. Det finns hur mycket kunskap som helst för den som vill förstå och påverka vår framtid till det bättre, både i form av mycket välskrivna böcker och videos och utförlig dokumentation på internet

MEN

ingenting av allt detta kommer att vara oss till någon nytta om vi inte kan gå samman, organisera oss och samverka över nationsgränser.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s