Det distraherade samhället

http://newsvoice.se/2017/02/26/david-lazar-distraherade-samhallet/

DEBATT. ”Öppna era hjärtan” och ”välfärd för alla” ekar tomt bland betongdjunglerna i de icke-existerande no-go-zonerna i vårt land. Det är sedan länge tid att ta ner media från piedestalen som sanningens ryttare. Det torra fnöske tidningarna producerar behöver knappt tändstickor för att brinna. Det skriver David Lazar.

Text: David Lazar

Rött och blått är samma färg, majoriteten av partierna har enväldigt herravälde över landet. Förändringar som erbjuds är som högst på borgmästarnivå. Marknaden flåsar politikerna i nacken, de sitter ju i samma båt och ror åt samma håll.

Folket söker sig till de extremare partierna av just den anledningen. I själva verket svänger dessa partier efter lösningar på effekterna av problemen men aldrig orsakerna.

Fejknews som begrepp har letat sig in på arenan. Detta för att kunna hålla kvar den trånga världsbild samhället förespråkar och ge massmedia mer makt när nu sanningen tycks uppdagas i allt större utsträckning. Det som hänt är att folk börjat tänka och förstå att vissa ord och tankegångar inte får plats inom samhällsramarna. Att det inte kastas ljus på orsaker till problem utan bara på effekter av problem.

Denna nya världsbild lämnas du ensam med. Det talas inte om i media eller av politiker utan du lämnas ensam med en sökande odefinierbar världsbild. Det är frihet vi talar om. Inte frihet som att springa på en sommaräng utan frihet som att se världen utan de glasögon samhället ger dig.

Det kan vara en skrämmande syn att se hur konflikter orkestreras bland oss för att distrahera oss från de verkliga problemen. Tänk en triangel där de två undre polerna slåss mot varandra och toppen av pyramiden arrangerar konflikterna. Du ser aldrig röken av orsakerna. Däremot kan du se effekterna feletiketterade som orsak.

Det som är på väg att hända nu är att vi kastas in i ett krig av feletikettering. Vår osäkerhet kring vilka vi är och vad problemen egentligen är kommer definieras annorlunda än den faktiska verkligheten. Konflikter kommer att förtingligas till etnicitet, kön och åsikter.

Det kommer eskalera i allt större åsiktskorridorer som vi redan ser hända. Tankeströmmar som gränsar till ren fanatism.

De mänskliga värderingarna har trampats på och förvrängts till att gynna en vissa agenda. Politik har kamouflerats i känslor och rättfärdigats med densamma. Allt för att flytta fokus och få människan att haka på de existerande tankeströmmarna och undvika att tänka själva.

Det fria tänkandet är i stor fara. Se bara den nya generation vilkas föräldrar distraherar sina barn från verkligheten med det snabba avledandet en surfplatta eller mobil erbjuder. Så fort de skriker, gråter eller klagar distraheras de och får på så sätt aldrig känna på livets tuffa verklighet.

Det är dessa barn som kommer växa upp bli lydiga samhällsmedborgare som vid för stora intryck och tankar distraherar eller låter sig distraheras från verkligheten. I definition fungerar vi på samma sätt. Vi köper den bestämda verkligheten istället för den fria obestämda, odefinierade bilden av samhället. För till syvende och sist existerar inte den trevliga värld som det talas om av politiker och media.

Att de upprepar att allt är under kontroll i ett evigt mantra tyder på att deras egna trädgårdar ligger en bra bit från de icke-existerande no-go-zonerna och att de inte är beredda att lyfta ett finger för de flyktingar och invandrare som detta kommer att gå ut över.

Text: David Lazar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s