Hur man kan förbättra sitt liv med hjälp av positivt tänkande.

Eftersom man lätt kan konstatera att tankar styr hur vi känner oss – våra emotioner, så inser man också att vi har en frihet i att skapa våra känslor på ett sätt som skapar ett bättre och mer meningsfullt liv.

Men vi kan också konstatera att negativ information, från media och andra personer kan framkallar negativa känslor och känslor av att ingenting spelar någon roll – apati.

Men även detta kan vi styra och förändra till någonting positivt om vi bara använder oss av vår kreativitet och framkallar tankar och känslor som är förknippade med upplyftande upplevelser och känslor.

Hur dåligt någonting än kan förefalla så kan vi ändå med hjälp av vår kreativitet hitta på någonting positivt att tänka eller känna inför detta.

Fantasi är en källa till glädje och positiva upplevelser, och vi har alla tillgång till denna mirakulösa gåva!

Det enda vi behöver göra är att ljuga lite, dvs hitta på saker som vi skulle vilja uppleva istället för att känna oss tvungna att uppleva det som vi känner bryter ned oss.

Att ljuga lite eller att hitta på saker som vi tycker om och förknippar med positiva upplevelser och känslor är ju egentligen ganska enkelt om vi bara kommer igång med det.

Fantasi är helt enkelt bara ett sätt att vägra uppleva och skapa den, som vi kan uppleva det, negativa, nedbrytande verkligheten som inte lämnar oss något hopp om framtida positiva upplevelser.

Många skulle, med all säkerhet, kalla detta för verklighetsflykt och påstå att det är oansvarigt och dåligt och att det enbart kan ha negativa konsekekvenser för oss själva och vår omgivning.

Detta synsätt vill dock enbart leda oss in på den nedåtgående bana som alltid måste ta en ände med förskräckelse och dessutom vill de som förordar detta, kalla det att ta ansvar. Ofta är de allvarliga när de försöker sälja in detta till andra intet ont anande personer.

Verkligheten är allvarlig och vi måste alla ta den på blodigt allvar för att kunna överleva är den tes som dessa personer utgår från.

Ofta lever de själva ett glädjelöst och allvarligt liv som lämnar föga utrymme för äkta glädje och spontana och upplyftande känsloupplevelser.

Sanningen är att vår kreativa fantasi är vår bästa vän och vår räddare i nöden.

Verkligheten är i sig självt ett klart och tydligt bevis på detta då vi närmare undersöker den bakomliggande grunden till alla för mänskligheten positiva uppfinningar och upplevelser.

Vad är då den bakomliggande grunden till alla positiva uppfinningar och upplevelser?

Fantasi är det inte oväntade svaret på denna fråga!

Alla våra uppfinningar som fört mänskligheten framåt mot en bättre framtid har ju sin grund i inspiration och fantasi.

Man kan ju givetvis också i ärligheten namn säga att även uppfinningar som varit negativa för mänskligheten också fötts i inspirationens och fantasins vagga men detta visar dock inte på någonting annat än att omdöme har saknats i att använda denna uppfinning på ett för hela mänskligheten positivt sätt.

Att förställa sig en bättre verklighet när man inte förmår hantera den nuvarande är ingenting att skämmas för även om andra kanske skulle påstå att du inte tar ansvar för den. Genom att föreställa dig en annan, bättre verklighet och öva så att du blir bra på det så kommer du garanterat att utöka din förmåga till att bli klart bättre på att hantera den verklighet du inte ville se på tidigare.

Hur kan man då omsätta idén om den positiva effekten av fantasi och kreativt skapande?

Hur dålig/t eller hopplös/t en händelse eller ett tillstånd än verkar vara så är vår upplevelse av detta helt och hållet subjektiv, dvs vi betraktar den utifrån våra egna erfarenheter och upplevelser. Ja, på vilket annat vis skulle vi annars kunna betrakta det?

För att kunna betrakta eller uppleva ett tillstånd eller en händelse på ett positivt istället för ett negativt sätt så måste vi hitta på ett sätt att se det utifrån ett annat varande (hur vi ser oss själva och hur vi upplever saker utifrån de erfarenheter so präglat oss) istället för vårt nuvarande.

Tänk om du vore någon annan, någon positiv person, hur skulle du då se eller uppleva detta tillstånd eller denna händelse?

Föreställ dig detta och fortsätt att hitta på utifrån denna grund.

Om du blir riktigt duktig på detta så kommer du förmodligen att kunna börja omsätta en del av dina fantasier i positiv handling, dvs skapa dig ett bättre och mer meningsfullt liv.

 

 

Advertisements

4 thoughts on “Hur man kan förbättra sitt liv med hjälp av positivt tänkande.

 1. Fantasin är var och en människans heliga rum. Det är i fantasin som den verklighet man lever idag var skapad. Jag ska försöka förtydliga ovanstående artikel med tanke på det citatet som befinner sig i artikeln: ”Det enda vi behöver göra är att ljuga lite, dvs. hitta på saker som vi skulle vilja uppleva istället för att känna oss tvungna att uppleva det som vi känner bryter ned oss.”

  Att ljuga för sig själv behöver man inte alls!

  Tänk tvärt om istället! Innan materia finns det Anden = Ordet = Avsikt = Energi. All materia består av neutriner som anpassar sig direkt efter ditt sinnestillstånd = din avsikt!

  JAG ÄR = betyder exakt samma som det står i bibeln. ”Vem är du? = Jag Är den Jag Är.”

  Verkligheten du byggde omkring dig beror på vad du matar till ditt Undermedvetna! Det Undermedvetna är det som binder oss alla samman och jobbar för dig och dina önskningar dag och natt. Det Undermedvetna för samman dina önskningar med händelser, människor du möter, saker som kommer in i ditt liv!

  Det största misstaget är att inte acceptera det som är. Det har du skapat någonstans och det manifesteras just nu! Om du har motstånd mot detta så blir du ännu mera fast i händelser som du inte tycker om. Är det enligt din mening alla andras fel så dömer du andra och därmed skapar en energiförbindelse som resulterar i att det du dömer det blir du.

  Vill du ändra din verklighet? Ändra ditt manus! Var medveten om vad som döljer sig i ditt undermedvetna. Har du varit med om någon orätt? Trauma? Är det redan bortglömt? I det undermedvetna finns det kvar så länge du inte är medveten om det, så länge du inte accepterar att den orätt som någon har gjort mot dig har du skapat själv antigen i detta livet eller i förra livet.

  Vill du förändra det bli medveten om JAG ÄR. Prata inte nedlåtande om dig själv (Jag Är inte bra, duktig, Jag är dum o.s.v.)

  Stoppa i ditt hemliga rum subjektiv tanke och känsla av vad du vill uppnå. Tänk inte objektivt och låt dig inte slåss ned av omgivningens välmenande objektiva fakta och statistik. Var subjektiv i ditt heliga rum. Uttala det du vill bli med ”Jag är” lycklig t.ex.
  eller Jag är föreläsare, Jag är fri o.s.v. Träna upprepa. Jag är frisk! På den kroppsliga nivån är du sjuk. Verkligheten påminner dig om detta och du accepterar på den kroppsliga nivå din sjukdom. Du behöver inte ljuga för dig själv. På det kroppsliga planet har sjukdomen manifesterat sig och du är i en process av läkning.

  På det andliga planet i din fantasi som är ditt redskap för att Skapa – för att du Är Skaparen; på det andliga planet säger du Jag är frisk och känner det i ditt hjärta. Du skapar Ordet (i bibeln står det att först var Ordet och ordet var hos Gud!) Du skapar alltså ordet Jag Är frisk åtföljt av känslan! Känslan om hur det känns att vara frisk. Detta kommer att skapa din nya verklighet.

  Om du använder uttryck som att jag kommer att bli. Kommer du att leva i väntrummet i hela ditt liv!

  Liked by 1 person

 2. Du har ju naturligtvis helt rätt, Ivan! Jag är medveten om det du skriver men uttryckte mig kanske lite slarvigt när jag skrev: ”Det enda vi behöver göra är att ljuga lite, dvs. hitta på saker som vi skulle vilja uppleva istället för att känna oss tvungna att uppleva det som vi känner bryter ned oss.”
  “Ljug lite” betyder ju egentligen, var inte så allvarlig utan skapa istället det du helst av allt skulle vilja uppleva, eftersom skapandet är vår ursprungliga egenskap från det ögonblick vi bestämmer oss för att vi är.
  Att skapa mot någonting innebär alltid att skapa en barriär mot den ursprungliga intentionen eller mot medgivandet av den ursprungliga intentionen. Detta innebär alltid att man måste kunna acceptera det man upplever i detta nu för att skapa någonting nytt.
  Så är det ju också nu idag i den mycket polariserade debatten, som pågår på många platser i världen, om vad som är rätt eller fel.
  Denna debatt pågår medan de som skapade förutsättningarna för den fortsätter att dra fördel av detta som en distraktion för de aktiviteter de ägnar sig åt i skymundan men ändå i fullt dagsljus dvs, att råna alla statliga institiutioner på alla våra gemensamma tillgångar och att sedan såsom en lösning på de problem som uppstår erbjuda oss det du själva planerat

  Like

 3. David Icke skriver i sin bok ”Oändlig kärleken är den enda sanningen allt annat är illusion” att man ska skriva över sitt manus!

  En mycket bra bok i ämnet är Wayne W Dyer – ”Förverkliga dina önskningar”

  På min blogg finns en video som bevisar och i stora drag beskriver att vrist inte existerar! https://ivansblogg.wordpress.com/2017/02/07/det-ar-dags-att-ta-over-gudarnas-roll-eller-om-hur-varlden-verkligen-fungerar/

  Under en människas livslängd växer Jordens materia massa och omkrets med 3,20 meter! Vilket innebär mera av allt, från vatten, luft, guld, olja, kol och annat.

  Dagens samhälle idag är tvärtom. Det finns ”brist” på allt. Det finns fiender som bara väntar på att anfalla i form av virus och bakterier. Rädsla är makthavarnas vapen från att hålla oss borta från JAG ÄR!

  Neal Donald Walsch skriver följande:

  Tanken är skapande.
  Fruktan drar till sig energi av liknande slag.
  Kärleken är allt som finns.

  Varje mänsklig handling har sin upprinnelse i kärlek eller rädsla.
  Rädsla är den kraft som drar samman, stänger, drar in, springer, gömmer, stoppar undan, skadar.

  Kärlek är den kraft som skapar växande, öppnar, sänder ut stannar, avslöjar, delar med sig, helar.

  Med tanke på ovanstående är det logiskt att makten använder etiketter, benämningar, mobbing, rädsla, nya religionen som t.ex. reviderat vetenskap, klimat hotet o.s.v.

  Tittar man i backspegel så har religionerna använd samma taktik under alla århundraden. Deras taktik fungerar inte längre och därför skapar man nya religioner så att människans inre expansion blir nedtryckt till oigenkännlighet och av JAG ÄR Skaparen av min egen verklighet och därför ska jag inte ge i händerna denna Skapande kraft till någon annan (som ska föra min talan p.g.a. att jag röstade)…

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s