Teoretikern och Verkmästaren eller de som kan planera samhällsinsatser och de som kan utföra dem

 

När du skall tillverka eller bygga upp någonting så anlitar du i första hand anaytiker och konstruktörer, arkitekter osv, men du måste till slut anlita verkmästare och riktiga hantverkare för att kunna få till stånd den byggnad eller kontruktion du säger att du vill tillverka.

När andelen teoretiker till stor del överstiger andelen verkmästare eller hantverkare så blir följden ett överdrivet teoretiserande och en brist på färdiga konstruktioner eftersom teoretiker till största delen klarar av att konfrontera tankar och teorier men inte lika ofta den färdiga produkten eller kontruktionen.

konfrontera, definition. konfrontera: stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Konfrontering är i grunden förmågan att obesvärat vara där och förnimma (uppfatta).

 konfrontera, definition

www.nyniva.nu/definitioner.php?w=konfronter

En handlingens man eller kvinna och en tankens man eller kvinna

Enligt min mening så har andelen tänkande personer p g a samhällsutvecklingen ökat medans handlingens människor stoppas från att uföra sitt jobb av att de flesta av dessa ”tänkare” som inte förmår se verkligheten såsom den ter sig utan föredrar att förneka det som sker rakt framför deras ögon.

T ex poliser ser onekligen den verklighet som de är tvungna att arbeta inom och protesterar mot bristande resurser, låga löner och förbud att yppa det de ser och erfar som hindrar dem att utföra sitt uppdrag. Deras chefer styrs uppifrån och förnekas möjligheten att utföra sitt uppdrag från den högsta politiska ledningen som uppenbarligen inte klarar av att avvika från den kurs som bryter ned samhällsmoralen och infrastrukturen p g a prioriteringar av resurserna till immigrationen.

Dessa styrande och policysättande politiker klarar inte av att se verkligheten som den är och är samtidigt alltför intresserade av att lyda de globalistiska tongångar som styr utvecklingen inom ett flertal länder inom EU mot undergången och jihadisk terror.

Sjukvårdspersonal ser och erfar all den förändring som ett utökat flöde av människor till landets akutmottagningar medför och de blir alltmer stressade och utarbetade, dock till samma lön som i förhållande till dett ansvar de har inom sitt arbete är hopplöst eftersatt.

Ambulans- och brandkårspersonal hindras ofta i sitt arbete av stenkastning utfört av hotfulla invandrarungdomar men ingenting konkret görs för att komma tillrätta med probemen.

Bostadsmarknaden lider av saknade bostäder och har gjort så under lång tid och endast invandringsvågen fick politikerna att lösgöra de händer de suttit på under lång tid. Fortfarande lider dock många inhemska invånare brist på bostäder, främst ungdomar, studerande och fysiskt handikappade och hemlösa.

Skolor och utbildningsväsende har under många är förfallit och resultaten är långtifrån tillfredsställande medan våra ”skarpaste” hjärnor och beslutande politiker hela tiden tycks gå kräftgång istället för att införa verkliga förbättringar.

Förskolor lider helt klart brist på personal och arbetsmiljön är sådan att den nästintill kräver hörselskydd.

Arbetsmarknade lider brist på kvalificerade arbetstagare samtidigt som skolorna hela tiden misslyckas med sitt uppdrag att utbilda fler kvalificerade människor till arbetsmarknaden.

I takt med att utbildningsväsendet kraschat minskar samtidigt andelen okvalificerade arbeten för att alla de ungdomar som saknar arbete.

Försvaret har successivt nedmonterats under ett långt antal år och jag kan inte annat än se att politikernas s k lösning verkar vara att förlita sig på ett NATO som mest verkar föra en konfrontationsagenda för att provocera krig. Har man frågat väljarna om de önskar sig krig?

Statsmedia är till största delen sysselsatt med att försöka skylla all världens tillkortakommanden på den ”elake” Putin och Ryssland. Alltså det enda land som motsatte sig det invasionskrig som USA fört mott Syrie via ISIS grupper och dessutom det enda land som på allvar hjälpte till att befria Aleppo från terrorister och hjälpa till med mat och sjukvård!

Statsmedia eller för att låna ett uttryck från USAs sociala medier, de presstituerade har tillbringat det mesta av sin tid med propaganda och agendaskrivande vilket skapat ett polariserat samhälle mellan de som ser och vill göra någonting åt de destruktiva förändringar som vårt samhälle genomgår och de som inte ens vill se vad som händer – de människor som skulle säga oj, vad roligt att undomarna sysselsätter sig när de ser bilbränderna breda ut sig över vårt land, tillika de som säger att svenska kvinnor måste begränsa sina promenader utomhus när mörkret fallit eftersom de kan provocera de stackars invandrare som inte kan behärska sina sexuella och ondekefulla lustar.

Ursäkt om jag glömt att nämna ytterligare delar av samhället som inte lider under dåligt ledarskap och uselt beslutsfattande av politiker.

Att i detta för Sverige katastrofala läge med en sönderfallande infrastruktur och en ekonomi som till största delen är baserad på lån för bostäder och konsumtion överge eller nedprioritera landets basala behov till förmån för en stor ande välfärdsmigranter förefaller mig inte bara dumt utan helt sinnessjukt!!!

“Våra” politiker sitter på sina händer medan kaoset bara sprider sig och har dessutom mage att avskaffa demokratin så tillvida att de ingår en pakt mellan sju partier för att stänga ute representationen av alla de som lägger märke till och protesterar mot allt det ovanstående!!!

Om inte detta är en bananrepublik, så är vi tvungna att omdefiniera detta begrepp.

Uppenbarligen så finns det inte politiker som är villiga eller kapabla att axla sitt ansvar i dessa för Sverige så desperata läge eller så har de helt andra agendor än de som de säger sig ha, t ex de globala strävanden som bidragit att leda landet till detta slutresultat.

Våra folkvalda har medvetet lett landet till detta läge genom sin oansvariga politik och dessutom utan att klart uttrycka konsekvenserna av den politik de fört och förklara detta för sina väljare på ett sätt som går att förstå.

Återigen har vi göra med veka administratörer och tänkare som inte förmår se och konfrontera den verklighet som stirrar oss alla i ögon, utan de föredrar istället att blunda och berätta om den storslagna framtid som de påstår väntar oss trots att ingen som tittar aldrig så intensivt dock ej ser något ljus i tunneln.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s