Vårt gigantiska invandringexperiment

Våra politiker/makthavare/kändisar och journalister som backat upp Sveriges galna immigrationspolitik har blod på sina händer som de aldrig kommer att kunna tvätta bort.

Ansvaret för varenda mördad, misshandlad, våldtagen och trakasserad invånare i Sverige ligger helt på dessa personers bord oavsett hur mycket de försöker rättfärdiga sina handlingar!

Antalet trauman, postraumatiska stresssyndrom, rädsla, ångest, skräck, vrede och frustration, allt detta som beror på våldsdåd av de invandrare som våra politiker släppt in i vårt land utan att kontrollera vare sig deras ursprung, deras syfte med att komma hit, deras ålder eller någonting av vikt, har lett till ett ofantligt fysiskt och  psykiskt lidande för vårt lands invånare.

Det har dessutom orsakat kraftigt utökade skulder för att bekosta detta totalt misslyckade invandringsexperiment.

Vår bostadspolitik är ett katastrofalt misslyckande redan innan vi drabbades av denna invandringsinvasion som till största delen består av välfärdsmigranter.

Vår sjukvård och dess personal går på knäna och personalen utsätts för omänsklig stress vilket medför oavsiktliga misstag och oerhört lidande för de patienter som inte i tid får den vård de borde ha.

Vårt polisväsende fungerar överhuvudtaget inte alls efter alla omorganisationer och inkompetent ledning.

Vårt rättsväsende verkar ha två separata rättssystem; ett för invandrare och ett för svenskar. Det för invandrare/flyktingar/asylsökande släpper ut våldsverkare på gatorna igen efter summariska rättegångar och betydligt kortare straffsatser än de som en svensk skulle kunna räkna med.

De asylsökare som skulle kunna utvisas vid grova våldsbrott får istället stanna i Sverige trots att det i ett flertal fall visat sig att de fortsätter att begå samma våldsbrott om och om igen.

Åldringsvården får stryka på foten p g a besparingar eftersom man från våra politikers håll anser dem mindre värda än de asylsökande.

Skolväsendet har enorma problem vilka redan före invandringsvågen var allvarliga och när det dessutom tillkommer enorma mängder nya studerande som i många fall kräver stora extraresurser så inser man snart att undervisningen kommer att lida p g a detta.

Svenska kvinnor och för all del även män till viss del känner en allt utökad oro inför att gå ut ensamma på kvällarna p g a den utökade risken för misshandel, rån och våldtäkter. Bara att stå och vänta på bussen vid en enslig och dåligt upplyst busshållplats sent på kvällen får många människor att undvika att gå ut. Ca 30% av Sveriges kvinnor upplever en ökad otrygghet.

Sverige ligger antingen på första eller andra plats av de länder vari det sker flest våldtäkter.

Fler och fler svenskar flyttar utomlands för att de inte längre står ut med situationen i Sverige.

Allt detta måste få ett slut!

Vi måste börja bry oss om varandra och börja inse att om vi inte hjälper varandra till en förändring av denna pågående katastrof så kommer vi själva eller någon av oss närstående att slutligen drabbas av detta i den mån detta inte redan sker.

Inse att våra politiker inte tänker ändra på detta eftersom ingenting i dagsläget tyder på detta.

Man har dessutom stängt ute det enda parti som öppet uttrycker en önskan att reglera detta vansinniga invandringsexperiment.

Det räcker nu!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s